5e & 6e jaar Bedrijfswetenschappen

5 Bedrijfswetenschappen

Lessentabel

5 & 6 Bedrijfswetenschappen
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfswetenschappen 8 8
Communicatiewetenschappen & taaltechnologie 1 0
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij & Cultuur 1 0
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 4
Keuzevak 0 2
Totaal 32 32