Praktisch

Aalter is door zijn knooppunt van wegen en openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Onze leerlingen komen meestal met de fiets, die ze in de ruime fietsparking kwijt kunnen. Ook het openbaar vervoer biedt heel wat mogelijkheden.

 

Trein

Het station van Aalter ligt op een zevental minuten wandelen van onze school. Er zijn frequente verbindingen richting Brugge en Gent. Het is het aangewezen vervoermiddel als je in Bellem, Hansbeke, Landegem, Drongen, Oostkamp, Maria-Aalter of Beernem woont.

Website B-Rail

 

Bussen De Lijn

Verschillende lijnen bedienen de halte 'Aalter Europalaan' op 400m van onze campus.

Website De Lijn

 

Busvervoer Ruiselede

Voor leerlingen uit Ruiselede is de regeling van De Lijn niet afgestemd op onze schooluren. We voorzien een pendeldienst voor de leerlingen van het 1e en 2e jaar naar Ruiselede onder voorwaarden. Voor meer info mail naar: filip.roets@op-weg.net

Update: Na overleg legt De Lijn opnieuw een reguliere busverbinding van en naar Ruiselede in. Meer info op de website van De Lijn.

  

 

 

 

 

 

 

Einde van de lessen

 

Afhankelijk van je jaar, studierichting en uurrooster eindigt de dag om 15.35 uur of 16.25 uur. Op woensdag eindigen de lessen voor iedereen om 12.00 uur, op donderdag om 16.05 uur, op vrijdag om 15.35 uur.

 

Na de schooluren

De school organiseert avondstudie tot 17.00 uur.

Leerlingen van de eerste graad kunnen door de klassenraad verwezen worden naar de huiswerkklas. In de huiswerkklas worden de leerlingen gedurende enkele sessies begeleid in het leren leren. 

Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen terecht in het leerhuis. Het leerhuis is een plek waar leerlingen groepswerkjes kunnen maken, opzoekwerk kunnen verrichten of extra uitleg krijgen van aanwezige leerkrachten. 

 

Tijdens de middagpauze kan je bij ons terecht voor diverse maaltijden.

 

 

Warme maaltijd

 

 

 

Weekmenu

 

Prijslijst

 

Belegd broodje

 

Je kan een belegd broodje enkel digitaal bestellen via de speciale knop op onze website of via de app van Click4food. Dit broodje bestel je voor 8u25 en ligt klaar in de boterhammenrefter.

 

Boterhammenlunch

 

Je kan altijd je eigen lunch meebrengen en bij ons op school nuttigen. 

 


 

Vanaf 1 september 2021 gaan we massaal digitaal: alle leerlingen zullen over een laptop beschikken die ze in de klas zullen gebruiken. Dit zal een gradueel proces zijn. Meer info over de laptop kan je hier nalezen.

 

Voor de studieboeken werken we samen met de firma Iddink. Zij zorgen voor de bestelling en de levering van de hand- en werkboeken. Al wat u moet doen, is de bestelling doorgeven, via de website van Iddink, in het begin van de zomervakantie.

Website Iddink

 

De kledij voor de lessen lichamelijke opvoeding kan je eveneens terugvinden in een webshop. Vergeet niet bij de opties om de levering op school aan te vinken. Je ontvangt je kledij dan van je leerkracht. Je kan ook bij je leerkracht terecht om een stuk te passen als je niet zeker bent van je maat.

Website kledij LO

 

 

 

 

 

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom is er ook op onze school een lijvig document waarin we onze goede afspraken duidelijk maken. Je kan ze volledig lezen via onderstaande knop.

Schoolreglement

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Indien u vragen heeft betreffende privacy of u vermoedt dat uw privacy werd geschonden, gelieve ons te contacteren via privacy@op-weg.net 

 

Aansluitend informeren we u graag over de klokkenluidersregeling dat in augustus 2023 in werking trad voor onderwijs: 

Klokkenluidersregeling


De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.


De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over
volgende onderwerpen:

▪ overheidsopdrachten
▪ fraude of schade van financiële belangen
▪ productveiligheid en -conformiteit
▪ veiligheid van vervoer
▪ bescherming van het milieu
▪ stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
▪ veiligheid van levensmiddelen
▪ volksgezondheid
▪ consumentenbescherming
▪ bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
▪ inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie)

 

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.


Wenst u een melding te maken? Dan kan dit via dit formulier:

Aanmelding klokkenluidersregeling
Via deze link vindt u tevens de informatiepagina over de klokkenluidersregeling van het departement onderwijs en vorming: infopagina klokkenluidersregeling