5e & 6e jaar Bedrijfsorganisatie

5 Bedrijfsorganisatie

Lessentabel

5 en 6 Bedrijfsorganisatie
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfsorganisatie 13 13
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informaticawetenschappen 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappij & Cultuur 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Totaal 34 33