3e & 4e jaar Latijn

3 Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Deze studierichting kan je in het derde jaar volgen vanaf 1 september 2021. Je kan ook de uurverdeling van het vierde jaar al zien om te zien hoe de richting verder loopt.

Lessentabel

3 & 4 Latijn
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurwetenschappen 1 1
Duits 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Latijn 5 5
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Totaal 32 32