3e & 4e jaar Elektrotechnieken

3 & 4 Elektrotechnieken

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken,
onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Lessentabel

STEM logo
3 & 4 Elektrotechnieken
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Elektrotechnieken 14 15
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Totaal 34 34