3e & 4e jaar Economische wetenschappen

3 Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Deze studierichting kan je in het derde jaar volgen vanaf 1 september 2021. Je kan ook de uurverdeling van het vierde jaar al zien om te zien hoe de richting verder loopt.

Lessentabel

3 & 4 Economische wetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 0 1
EconoMe&You 1 0
Economie 4 4
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Totaal 32 32