3e & 4e jaar Bedrijfswetenschappen

3 Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Deze studierichting kan je in het derde jaar volgen vanaf 1 september 2021. Je kan ook de uurverdeling van het vierde jaar al zien om te zien hoe de richting verder loopt.

Lessentabel

STEM logo
3 & 4 Bedrijfswetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 0 1
Economie 6 6
Engels 2 3
Frans 4 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Totaal 32 32