2e leerjaar B

2e leerjaar B

In het 2de jaar B krijg je een basisvorming van 20 lesuren. Hierin werk je verder op de methode zoals in het 1ste leerjaar B. De algemene vakken worden gegeven in projectvorm waardoor de leerstof op jouw maat aangeboden wordt. Een klein team van leerkrachten gaat samen met jou aan de slag.

Daarnaast krijg je 2 differentiatie-uren. Hierin begeleiden je leerkrachten je en coachen je bij het maken van taken en het voorbereiden van je toetsen. Je krijgt aangepaste studietips.

Naast deze basisvorming kan je ook hier voor een basisoptie kiezen.
Je kan kiezen voor STEM-technieken. In deze basisoptie in de B-stroom leer je de praktische basisbeginselen binnen het vakdomein metaal en elektriciteit. Zo ben je voorbereid om je later verder te ontplooien in dit beroepenveld.

Daarnaast kan je ook kiezen voor een
combinatie van maatschappij & welzijn en
economie & organisatie. In deze combinatie maak je kennis met de praktische wereld, zowel in de zorgsector als in de economische sector.

Lessentabel

2e leerjaar B
Vak Uren
Projectwerk moderne vreemde talen 3
Projectwerk Godsdienst 2
Projectwerk maatschappelijke vorming 2
Projectwerk Nederlands 3
Projectwerk Wiskunde 3
Projectwerk Wetenschappen 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Techniek 2
Taak- en studiebegeleiding 2
Totaal 22

Lessentabellen voor keuzevakken

STEM logo
STEM-technieken
Vak Uren
STEM-technieken 10
Totaal 10
Maatschappij & Welzijn
Economie en Organisatie
Vak Uren
Maatschappij & welzijn 5
Economie & Organisatie 5
Totaal 10