YOUCA-dag

YOUCA-dag

Op donderdag 18 oktober 2018 gaan onze leerlingen van het 5de jaar een dag aan de slag waarbij het loon van die dag wordt doorgestort naar YOUCA. YOUCA werkt dit jaar rond gendergelijkheid in Guayaquil, Ecuador. YOUCA wil via sensibilisering en een betere toegang tot anticonceptiva het aantal tienerzwangerschappen terugdringen. YOUCA wil jongeren een stem geven in hun gemeenschap over zaken die hen aanbelangen. Tenslotte wil YOUCA samen met jongens en meisjes werken aan een cultuur waar gender gerelateerd geweld geen plaats heeft.

Enerzijds willen we benadrukken dat wij dit streven naar gendergelijkheid 100% steunen. Anderzijds willen we hiermee ook onderstrepen dat elke leerling zich, ongeacht zijn/haar genderidentiteit, genderexpressie of seksuele aantrekking, zich thuis moet kunnen voelen op Emmaus.