Voorleesweek vijfdejaars

Voorleesweek vijfdejaars

Van 17 tot 25 november vond de Voorleesweek plaats. Ook onze school nam hieraan deel. Alle ASO-leerlingen uit het vijfde jaar gingen in een Emmaüsklasje van de kleuter- en lagere school voorlezen. In de lessen Nederlands kregen ze de kans zich daarop voor te bereiden. Bovendien mochten ze één week op voorhand al eens de sfeer opsnuiven in én kennis maken met de kindjes van 'hun' klasje. Geniet van de foto's van dit heerlijke project! We kijken al uit naar de volgende editie. Alle andere foto's zie je via onze facebookpagina.